Autostart Auto end Panic stop

Het programma... automatisch rijden, hoe werkt het..

Opstarten
We veronderstellen dat alle locomotieven in rust zijn, en in vooruit richting. De verlichting speelt geen rol.
Na het drukken van de "start auto" toets, zal het programma eerst alle locomotieven hun lichten afzetten.
Omdat er zowel oude locs die veel verbruik in rust hebben, als moderne locs met sinusmotor en leds, op het spoor kunnen staan, is er een speciale toestand in de blokkenkaarten voorzien.
Deze toestand noemen we "delta mode". Na het doven van de lichten wordt deze toestand opgeroepen, waarbij de kaarten het huidige stroomverbruik in de blokken onthouden.
Het programma gaat nu één voor één de in de database actief gezette locs aanspreken en de lichten aan doen voor enkele seconden.
De stroom in de bijhorend blok zal hierdoor stijgen, en deze verandering gaat doorgegeven worden aan het programma.
Op deze manier weet het programma waar elke trein zich bevindt.
Aangezien men nooit kan weten waar en waarom een eerdere situatie is gestopt, kan het gebeuren dat een trein over twee blokken staat, ook dit zal worden gedetecteerd en als fout worden gemeld.
Eens alle locs gevonden zijn, zal het programma trachten de locs indien nodig tot aan het volgende sein te brengen, dit om veiligheidsredenen tegen de laagste snelheid.
Dit is de uitgangspositie voor automatisch rijden.
Het programma gaat nu het scherm herschikken met de gevonden locs om een goed overzicht te houden, de blokken uit "delta mode" halen en het automatisch rijden kan beginnen.
Op het scherm zijn alle snelheidswijzigingen, alsook de aangesproken wissels en, seinen te volgen.

Aan volgend sein stoppen
Wanneer er geen ongelukken op de baan gebeuren en we willen het programma stoppen, dan gebruiken we de "tot volgend sein" knop.
Hiermee gaan de locs tot aan hun eerstvolgende sein rijden, en zich aldus opstellen voor een gemakkelijke herstart.

Panic Stop
Omdat ongevallen nooit uit te sluiten zijn is er een "paniek knop" voorzien, waarbij alle locs onmiddellijk het commando "snelheid 0" krijgen, en de boosters afgeschakeld worden.