Dual Stop Blokschema

Kontakten aan een station

Basisfuncties:

 • Doorgeven aan de computer van 2 stopplaatsen in eenzelfde blok.
 • 4 blokken te bedienen met 1 printje.
 • Verminderen van het aantal benodigde S88 ingangen.
 • Visuele indicatie van de actieve contacten.
 • De uitgangen zij Open Collector naar grond, schakelen tot 100mA.

Hoe werkt het..

Bij opstarten is de print in rust, de uitgang is open ( = geen contact ).
We gaan uit van een normale trein, waar de aankomende locomotief het contact aan "Stop 1" maakt, hierdoor gebeuren drie acties:

 • een interne flipflop gaat omslaan
 • een time-out timer start
 • de uitgang gaat "laag" en de indicatie led "aan"

verdere binnenkomende activiteiten in "Stop 1" resetten telkens de time-out timer. Eens de locomotief "Stop 2" bereikt, starten volgende acties:

 • een impuls wordt gegenereerd die de uitgang lang genoeg laag houd voor het programma, de led gaat "uit"
 • als de puls afloopt wordt een tweede gegenereerd die de uitgang naar grond brengt, de led gaat terug "aan"
 • na afloop van deze puls neemt de flipflop zijn initiële stand in, en de uitgang is een weergave van de toestand op "Stop 1" en "Stop 2". Is een van beiden laag, dan zal ook de uitgang laag zijn.

voor het programma is de verdere toestand van de ingangen van geen belang, een normale locomotief zal aan "Stop 2" halt houden, en eens deze mag vertrekken zullen meerdere ingangen afwisselend hoog en laag gaan, steeds de time-out timer resetten. Eens de trein voorbij de contacten zal de time-out timer niet meer gereset worden en aflopen, en hierdoor de interne flipflop terugstellen, moest deze in een foutieve toestand staan.