Speedbar Het Keyboard De Verlichting Kontakten melder Blokken melder Kraan Control Rangeer Control Goliath Control Wagonverlichting

Het programma... manueel rijden

De locomotief

Het controle element voor locomotieven, waarvan het aantal getoond op het scherm bepaald is in de database, bestaat uit 7 delen. De eerste drie zijn indicaties bij automatisch rijden, respectievelijk voor blok en sein nummer, en de toestand van het overeenkomstige sein.
Met de grote knop zet men de locomotief verlichting aan (helder symbool) of uit (donker symbool), tevens is de rijrichting aangegeven (geel vooruit, rood achteruit).
De naastliggende 4 kleinere knoppen bedienen de basisfuncties F1 .. F4.
De speedbar kan worden aangeklikt op elke waarde, die dan vertaald wordt naar 0 - 100% tussen minimum en maximum snelheid zoals opgegeven in de database. Is de speedbar rood dan stopt de trein, groen is versnellen, geel is vertragen. Dubbelklikken stopt de trein en zet deze in de andere richting.

Het keyboard

Het keyboard heeft dezelfde functie als zijn hardware tegenhanger. Het drukken van de knoppen doet de wissels of seinen omslaan, ook wordt de laatste stand onthouden, en weergegeven in heldere kleur. In verschil met de hardware component heeft ingedrukt houden van een knop geen effect, enkel een verandering zal aan de interface doorgegeven worden.

De verlichting

Dit keyboard heeft identieke lay-out als voor wissels en seinen, maar elke knop bedient een verlichting decoder, waarbij deze aan of uit geschakeld kan worden. helder symbool is aan, donker is uit.

De terugmeldingen

De terugmelding voor de kontakten is afkomstig van een S88 of een gelijkwaardige schakeling, en kent slechts twee toestanden, zijnde "open" (groen) of "gesloten" (rood).

De terugmelding voor de blokken is meervoudig, een stroommeting bepaalt de grenzen waardoor een blok "vrij" (groen) kan zijn, met een verbruiker .. trein, wagon, kraan... "bezet" (geel) kan zijn, een plots toenemend gebruik, een stroompuls (oranje), of in "kortsluiting" (rood) staan door een ontspoorde trein of wagons.

De andere controles

 • De kraan-controle

  De kraan kan op en neer bewegen door gebruik te maken van de overeenkomstige groene pijlen, alsook links en rechts draaien. Om te stoppen dienen de rode knopjes tussen de pijlen. De verlichting en magneet worden bediend door de grote knop te toggelen.
 • Rangeer-plateau

  Zowel voor de draaischijf als de rangeertafel zijn er knoppen opgenomen, die de overeenkomstige richtingen aanduiden. Gezien beide tot aan de volgende stand lopen en dan stoppen is geen stopknop nodig.
 • Goliath

  De kraanwagen Goliath kan op eenvoudige manier bediend worden door 3 knoppen en een schuifregelaar.
  Bij het indrukken van de gewenste knop zal een pijltje de richting aangeven, dan kan met de schuifregelaar de snelheid van de actie geregeld worden. Het indrukken van dezelfde knop zal de richting keren, en het indrukken van een andere knop zal de actie stoppen en de schuifregelaar terug op nul gezet worden.
 • Wagonverlichting

  De wagonverlichting (adres 80) kan worden aan en uitgezet door de toggelknop.
  De knop toont een zonnetje indien "aan".